Nhập Mã hồ sơ để tra cứu

Đăng ký mới

Hỗ trợ: 0977.09.10.09 - Thầy Lộc (CV Phòng GD TP. Cao Lãnh), 0988.00.77.25 - Mr Ân (Kỹ thuật)Thực hiện văn bản 291/UBND-THVX, ngày 28/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc khẩn trương áp dụng các biện pháp cấp bách kiểm soát dịch COVID-19

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thành phố Cao Lãnh thông báo Kế hoạch tuyển sinh 2021-2022. Xem chi tiết văn bản: Tải văn bản

- Tạm dừng thực hiện Kế hoạch số 182/KH-PGDĐT ngày 04/5/2021 về việc tuyển sinh năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh

HỆ THỐNG CHO PHỤ HUYNH ĐĂNG KÝ THỬ CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI. KẾT QUẢ SẼ BỊ HUỶ KHI THỜI HẠN ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC.

Đăng ký trực tuyến + Thời gian từ ngày 01/07/2021 đến 17 giờ ngày 07/07/2021.
Đơn đăng ký tuyển sinh mầm non
Đơn đăng ký tuyển sinh lớp 1
Thông báo tuyển sinh trường Tiểu học Lê Văn Tám (dành riêng cho trường Lê Văn Tám)
Phiếu đăng ký chương trình học trường Tiểu học Lê Văn Tám (dành riêng cho trường Lê Văn Tám)
Đơn đăng ký tuyển sinh lớp 1 (dành riêng cho trường Lê Văn Tám)
Đơn đăng ký tuyển sinh lớp 6
+ Xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh chậm nhất ngày 12/07/2021. Nộp hồ sơ nhập học + Khi được trúng tuyển vào lớp 1. Phụ huynh nộp hồ sơ nhập học (gồm các loại hồ sơ có ghi trong đơn đăng ký tuyển sinh lớp 1): từ ngày 13/07/2021 đến 17 giờ ngày 19/07/2021.

Danh sách chỉ tiêu trường điểm

STT Tên trường Chỉ tiêu Ưu tiên 1 Ưu tiên 2 Ưu tiên 3 Ưu tiên 4 Ưu tiên 5 Ưu tiên 6 Ưu tiên 7 Ưu tiên 8 Ưu tiên 9